FAQ - VEEL GESTELDE VRAGEN

Welke afzuiger heeft men voor welke stofklasse nodig?

Er gelden wettelijke randvoorwaarden voor de verschillende stofklassen. Deze zijn in de internationale norm IEC 60 335-2-69 beschreven, die de stoffen in drie verschillende stofklassen onderverdeelt: L, M en H.

 

Stofklasse L:

Gewone en onschadelijke stoffen zoals huisstof en materialen zoals aarde.

 

Stofklasse M:

Alle houtstoffen en stoffen van plamuur, vulllers en lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen zoals zand en grind.

 

Stofklasse H:

Kankerverwekkende stoffen, stoffen met kankerverwekkende en ziekteverwekkende deeltjes en stoffen met schimmelsporen, asbest, minerale vezels, bitumen en kunstmatige minerale vezels zoals glaswol.

 

Wat zijn AGW-waarden?

AGW staat voor arbeidsplaatsgrenswaarden. Zij vervangen sinds begin 2012 de voormalige MAK-en TRK-waarden.

De AGW-waarde beschrijft de maximaal toelaatbare concentratie op de arbeidsplaats (in mg/m³ aangegeven), die zelfs bij langere inwerking (8 uur per dag) niet schadelijk voor de gezondheid is.

Hoe lager de AGW-waarde is, des te hoger is het gezondheidsrisico, dat van de stof uitgaat. Afhankelijk van de grenswaarde worden verschillende eisen aan de stofafscheidingsgraad van de afzuiger gesteld.

 

Heb ik een filterzak nodig?

De internationale norm IEC 60 335-2-69 vereist bij mobiele stofagzuigers van de stofklassen M en H het gebruik van filter- of afvoerzakken, want ook de afvoeren van de stoffen moet stofarm gebeuren, wat alleen door het gebruik van filterzakken of afvoerzakken gewaarborgd is.

Bovendien laat het zich denken, dat bij het afzuigen zonder filterzak of afvoerzak het legen en schoonmaken van de opvangbak beduidend meer tijd in beslag neemt dan het verwisselen van een zak. Wanneer je deze extra tijd met de gebruikelijke uurtarieven bekijkt, dan is de prijs voor een filterzak/afvoerzak uiteindelijk een duidelijk voordeliger alternatief.

 

Heb ik op van de bouwplaats ook een M-afzuiger nodig?

Omdat op bouwplaatsen in de regel stoffen van de klasse M (en stoffen van plamuur, vuller en lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen…) aanwezig zijn, moet ook in dit geval een M-afzuiger worden gebruikt.

 

In acht moet worden genomen, dat bij voor de gezondheid schadelijke stoffen (houtstof, minerale stoffen) vegen niet is toegestaan is en daarom een mobiele stofafzuiger absoluut vereist is.