OVERZICHT VAN STOFKLASSEN

Op de juiste manier afzuigen is het motto!

Want afzuigen alleen is noch voor de wetgever noch voor uw gezondheid, die op de eerste plaats komt, genoeg.

De stofklassen L, M, en H betreffen alle stoffen, die in uw werkplaats of op de bouwplaats worden gegenereerd.

Voorkom problemen bij uw werkzaamheden met de juiste stofafscheider!

 

 

Stofklasse L (licht)
Deze stoffen hebben arbeidsplaatsgrenswaarden (AGW) van < 1 mg/m³.
Bij afzuigers voor de stofklasse L wordt het filtermateriaal gekeurd.
De maximale doorlatingsgraad bedraagt minder dan 1 %.
Er zijn geen speciale afvoervoorschriften.

 

Stofklasse M (gemiddeld)
Hierbij gaat het om stoffen met AGW van < 0,1 mg/m³.
Deze afzuigers worden als totaalapparaat gekeurd.
Hun maximale doorlatingsgraad bedraagt minder dan 0,1 %.
Het afvoeren moetstofarm plaatsvinden.

 

Stofklasse H (hoog)
Tot deze klasse behoren stoffen met AGW van 0,1 mg/m³,
alle kankerverwekkende stoffen en stoffen, die
ziekteverwekkers bevatten. Ook deze afzuigers
worden als totaalapparaat gekeurd.
De maximale doorlatingsgraad bedraagt minder dan 0,005 %.
Het afvoeren moetstofvrijgebeuren.

 

 

Stofklassen - FAQ