FAQ – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Który odkurzacz jest odpowiedni dla jakiej klasy pyłów?

W odniesieniu do poszczególnych klas pyłów obowiązują określone prawem warunki ramowe. Warunki te zostały ujęte w międzynarodowej normie IEC 60 335-2-69, która wprowadza podział pyłów na trzy różne klasy: L, M i H.

 

Klasa pyłów L:

Zwyczajne i nie wzbudzające obaw rodzaje pyłu, takie jak kurz domowy i pył ziemny.

 

Klasa pyłów M:

Wszystkie pyły drzewne, pyły z mas szpachlowych, wypełniaczy i lakierów, gipsu, cementu, betonu, kleju do płytek ceramicznych oraz farb lateksowych i olejnych, jak również materiały zawierające kwarc, jak np. piasek i żwir kwarcowy.

 

Klasa pyłów H:

Pyły o charakterze rakotwórczym, pyły zawierające cząstki o charakterze rakotwórczym i chorobotwórczym, pyły zawierające zarodniki pleśni, azbest, włókna mineralne, bitum oraz sztuczne włókna mineralne, takie jak wełna szklana.

 

Czym są WNZ?

Skrót WNZ oznacza wartość narażenia zawodowego. Z początkiem roku 2012 WNZ zastąpiły obowiązujące do tej pory wartości NDS oraz DSSR.

WNZ definiuje maksymalną dopuszczalną koncentrację pyłu w miejscu pracy (wyrażoną mg/m³), przy której nawet w przypadku długotrwałego oddziaływania (8 godzin dziennie) pył nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Im niższy parametr WNZ, tym wyższe jest zagrożenie dla zdrowia związane z oddziaływaniem pyłu. W zależności od wartości narażenia zawodowego przewiduje się różne wymogi w zakresie separacji pyłu w odniesieniu do odkurzaczy.

 

Czy potrzebuję worka filtrującego?

Międzynarodowa norma IEC 60 335-2-69 wymaga stosowania worków filtrujących lub worków do utylizacji pyłu w odkurzaczach mobilnych przeznaczonych do pyłów klasy M i H. Dzieje się tak dlatego, że utylizacja pyłu musi się odbywać również w warunkach niskiego pylenia, które zapewnia wyłącznie stosowanie odpowiednich worków filtrujących lub worków do utylizacji pyłu.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku odkurzania bez worka filtrującego lub worka do utylizacji pyłu oczyszczanie pojemnika na pył zajmuje dużo więcej czasu niż wymiana worka. Jeżeli połączyć ten dodatkowy czas z obowiązującymi na danym terenie stawkami godzinowymi, to okazuje się, że cena worka filtrującego / worka do utylizacji pyłu stanowi w rezultacie tańszą alternatywę.

 

Czy na budowie będzie mi potrzebny odkurzacz do pyłów klasy M?

Na budowach z reguły występują pyły klasy M (oraz pył z mas szpachlowych, wypełniaczy i lakierów, gipsu, cementu, betonu, klejów do płytek ceramicznych, farb lateksowych i olejnych oraz materiałów zawierających kwarc…),  dlatego w tym przypadku również występuje konieczność stosowania odkurzacza do pyłów klasy M.

 

Trzeba pamiętać, że w przypadku pyłów szkodliwych dla zdrowia (pył drzewny, pyły mineralne) zamiatanie jest niedozwolone i bezwzględnie trzeba do tej czynności wykorzystywać odkurzacze mobilne.

 

Aby móc optymalnie prezentować i ulepszać ofertę, zamieszczaną na stronach Web , Knauf PFT używa Cookies. Kontynuując korzystanie z oferty Web, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie Cookies. Więcej...